• تهران،شهریار،صفادشت،ضلع شمالی زیارتگاه بی بی سکینه

کمپرسور های اسکرو ، پیستونی و مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

کمپرسور پیستونی

DSC_0071

کمپرسور اسکرو

DSC_0093

کمپرسور های فشار قوی

کمپرسور هوای فشرده

a2182232754

کمپرسور های بدون روغن

کمپرسور های پزشکی کم صدا

a2184095546

کمپرسور اسکرو بدون روغن

a2245

واحد های هوا ساز

هواساز کمپرسورهای پیستونی

a2187115524

هوا ساز کمپرسور های اسکرو

a2246

درایرها

انواع درایر ها

24